Program

07.00

Hallen öppnar för möjlighet att iordningställa respektive utställningsplats.


08.00

Vellinge Kommun näringslivsfrukost (årets sista) och för utställarna gemensam mingelfrukost. Turist och Näringslivstrateg Sara Palo hälsar alla välkomna Kommunstyrelsen ordförande Carina Wutzler summerar året och blickar framåt.


09.30 – 13.15

Vellinge B2B-mässa i event Hallen Halör.
Lunch serveras under dagen i hallens café.

Inspirationsföreläsning av Percy Nilsson Byggmästare och entreprenör, i stora utställarhallen.

Foajé föreläsningar ”skydd mot stigande Havsnivåer” av Anna Möller, Samhällsbyggnadschef i Vellinge Kommun och Vellinge Bostäders Vd Christer Tedestål om byggprojekt och bostadsutveckling i kommunen.


13.15

Sparbankstiftelsen Skåne presentation och stiftelse utdelning för Vellinge Kommun.


13.30

Avslutas B2B-mässan.

Arrangörer

Vellinge Kommun
BK Höllviken

Vellinge Näringslivsdag och B2B-mässa arrangeras i samarbete med